Header image alt text

Roparun Team 301 Vrienden van Bobby

Beleidsplan Stg. Vrienden van Bobby 2014-2019

Op 14 november 2014 is de Stichting “Vrienden van Bobby” opgericht.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

Voorzitter         : Leen Coenraad         tel. 06-50516531  email : vriendenvanbobby@gmail.com

Secretaris – Penningmeester        : Miranda Coenraad      tel. 06-53921169

Algemeen Bestuurslid                  : Willem Coenraad

Algemeen Bestuurslid                  : Jeannette Coenraad – Cok

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Vrienden van Bobby

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 14 november 2014 en gevestigd te Schouwen-Duiveland. Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden.Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. De aanvraag voor de ANBI-status is verstuurd op 26 november 2014

Leen Coenraad, Voorzitter

 

Beleidsplan Stichting Vrienden van Bobby 2014-2019

 

Registratie : De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossier nr. 61888885 en bij de belasting onder RSIN/fisc. nr. 854533722.

Doelstelling : Stg.Vrienden van Bobby heeft ten doel het ondersteunen van Stg. Roparun Palliatieve Zorg, ingeschreven in het handels reg. nr. 41132922 alsmede Roparun Evenementen ingeschreven in het handels reg. nr. 24337973. dmv het bijeenbrengen van middelen krachtens deelname aan haar (hardloop)activiteit .Alsmede andere bestedingen welke passen binnen de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling, en het verrichten van het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevoorderlijk kan zijn.

Werkzaamheden van de stichting : Het organiseren van div. activiteiten om geld in te zamelen en door het actief zoeken naar sponsors en donateurs.

Bestuur : De stichting bestaat uit 3 bestuursleden. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Beloning bestuurders : De bestuurders van de Stichting Vrienden van Bobby ontvangen geen beloning.

Opheffing : Bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo aan een Algemeen Nut Beogende Instelling die een soortgelijke doelstelling heeft als de stichting.

Statuten : De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

Administratie : De stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt : dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven, de aard en de omvang van de door de stichting gemaakte kosten, de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de stichting. Jaarlijks worden deze gegevens door het bestuur gecontroleerd en goedgekeurd.

Beperkt eigen vermogen : Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting.

Manieren van geldwerven : Het jaarlijks organiseren van het “ Bobby Memorial “ voetbaltoernooi op 2e Paasdag.Het verkopen van loten voor de Roparun loterij. Het houden van collecte’s.   De verkoop van zelfgemaakte spullen.Het staan met een kraam op rommelmarkten. Het actief langsgaan bij bedrijven voor sponsoring van geld en/of goederen. Organiseren van diverse activiteiten.

Kosten van werving van geld : De stichting is primair een fondswervende instelling waarbij het streven is de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. Per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.

Finaciële verantwoording : Het jaar overzicht wordt in juli gepubliceerd

Financieel Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2018

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel-Jaarverslag-2016

Financieel-Jaarverslag-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie